Bezig met laden..

Bijlage: primaire begroting 2019 GR Fryslân-West

Lees verder

Bijlage: eerste begroting 2019 GR Fryslân-West

Lasten                                                                                                                     cijfers x € 1.000
     Eerste begroting 2019 Begrotingswijzigingen Begroting 2019*
Loonkosten WSW 25.920 -100 26.020
Personeelskosten WSW 590 10 580
Loonkosten ambtenaren 2.875 45 2.830
Totale lasten GR Fryslân-West 29.385 -45 29.430
 
Baten                                                                                                                       cijfers x € 1.000
       
Rijksvergoeding 24.743 597 25.340
Gemeentelijke bijdrage 483 - 483
Extra bijdrage gemeente 1.060 - 1.060
Overige baten - - -
Bijdrage van de NV Empatec 3.099 -552 2.547
Totaal baten GR Fryslân-West 29.385 45 29.430

* Dit is de definitieve begroting 2019 zoals deze is opgenomen in de jaarstukken 2019. 
De eerste begroting 2019 van de GR Fryslân-West wordt opgesteld in maart 2018 en vastgesteld voor 15 april 2018 door het dagelijks bestuur.
De ontwikkelingen in de periode april tot en met december 2018 worden via een begrotingswijziging door het dagelijks bestuur opgenomen in de definitieve begroting 2019.  
In deze Bijlage is de aansluiting te zien tussen de eerste begroting 2019, via de begrotingswijzigingen naar de definitieve begroting 2019.


Naar boven
Pagina delen.